Tämä on Joen Mawashi ry:n jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laadittu 11.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Joen Mawashi ry
Koskikatu 12, 80100 Joensuu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhdistyksen erikseen nimeämä jäsenrekisterivastaava. Yhteystiedot löytyvät yhdistyksen www-sivuilta.

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tilastoja kerätään esim. avustusten hakua varten. Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kerätään yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja:
– Syntymäaika
– Kotiosoite
– Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– Sukupuoli
– Jäsenyystiedot (jäsenmaksutiedot, jäsenyyden alku, jäsenyyden päättyminen, jäsenyyden tila)
– Alaikäisten osalta huoltajan täydellinen nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
– Muut mahdolliset jäsenen antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot kerätään henkilöltä itseltään tai tämän huoltajalta, tai niitä voidaan kerätä osana yhdistyksen tavanomaista toimintaa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yhdistys voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Sähköisesti tallennetut tiedot
Rekisteriä ylläpidetään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille. Yhdistyksen jäsenen erottua yhdistyksestä, hänen tiedot poistetaan rekisteristä 6 kuukauden sisällä.

B) Manuaaliset listaukset
Kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

10. Rekisteröityneen jäsenen oikeudet

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Lisätietoja saa jäsenrekisterivastaavalta sähköpostitse.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaaminen. Lisätietoja antaa jäsenrekisterivastaava.

Jokaisella rekisteröityneellä jäsenellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevien tietojen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

    Henkilötiedot


    Jos olet alle 18-vuotias, täytä vielä huoltajasi tiedot alle

    Muut tiedot


    Olen lukenut tietosuojaselosteen ja hyväksyn sen ehdot *